ESG-rapport

– fremskridt og fremtidsmål

I en verden, hvor bæredygtighed og miljøansvarlighed heldigvis bliver mere vigtige, står LOCON fast i vores engagement i disse områder. Vores ESG-rapport for 2023 kaster lys over de betydelige skridt, vi har taget for at integrere disse principper i vores daglige drift, og skitserer vores vej fremad med fokus på innovation og ansvarlighed.

Det store billede

En ESG-rapport er et tilbageblik på det forgangne år og giver os mulighed for at vurdere vores fremskridt over tid. Med flere års regnskaber kan vi sammenligne data for at forstå vores bæredygtighedsrejse. Dette giver en kontekst, der hjælper os med at vurdere, hvilke områder der kræver yderligere indsats og hvor vi har opnået vores mål.

Rapporten for 2023 afslører vigtige indsigter:

  • CO2-udledningsreduktioner: Vores samlede CO2-udledning på 84,15 ton viser en betydelig indsats, især i vores transportsektor, hvor vi har formået at minimere langdistance fragt og optimere logistiske ruter.
  • Energistyring: Vi har forbedret vores energieffektivitet markant ved at skifte til mere bæredygtige energikilder og optimere vores energiforbrug i hele virksomheden.
  • Bæredygtig affaldshåndtering: Vores genanvendelsesprocent på 35,32% er et bevis på vores forpligtelse til at reducere affald og fremme genbrug.

Et centralt fund i vores seneste ESG-rapport fremhæver vores dedikation til at minimere miljøpåvirkningen fra global handel.

Varetransport CO2-udledning cirkeldiagram

Kun 2% af CO2e-udledningen fra vores varetransport kommer fra varer udenfor Europa, hvilket udgør blot 1% af vores samlede CO2-udledning

Dette illustrerer vores succes med markant at reducere importen fra Kina. Denne tilgang er ikke blot en miljømæssig beslutning, men også en strategisk forretningsbeslutning, der reflekterer vores engagement i kvalitet, holdbarhed og ansvarlighed, selv når vi anvender produkter såsom de robuste og tykke mikrofiberklude fra Kina.

Fokusområde for fremtiden

Vores fokus på fremtiden er rettet mod at bygge videre på de solide grundlag, vi har etableret. For at fortsætte vores forbedringer og forpligtelser inden for bæredygtighed, har vi identificeret flere nøgleområder, hvor vi kan gøre en væsentlig forskel.

Ved at forstærke vores indsatser inden for disse områder, stiler vi efter at nå nye højder i vores bæredygtighedspraksis og sikre, at vores virksomhed ikke blot overlever, men trives i et bæredygtigt miljø:

  • Udvikling af mindre miljøpåvirkende transport: Overgangen til eldrevne køretøjer i 2024 vil skære ned på vores afhængighed af fossile brændstoffer og yderligere reducere vores CO2-udledning.
  • Energiforbedringer: Vi fortsætter med at investere i innovative energiløsninger, herunder fjernvarme og solenergi, for at reducere vores energiforbrug yderligere.
  • Udvidelse af miljøvenlige produkter: Vi vil fortsætte med at udvide vores sortiment af miljøcertificerede produkter, som opfylder strenge miljøstandarder og understøtter vores kunders bæredygtighedsstrategier.

Yderligere tiltag

For at forbedre vores bæredygtighedsindsats yderligere, har vi indført nye interne politikker for affaldshåndtering og energiforbrug. Disse inkluderer avancerede affaldssorteringssystemer og brug af automatisk energistyringsteknologi, som tilpasser energiforbruget efter faktisk behov.

Derudover arbejder vi på at øge bevidstheden og uddannelsen blandt vores medarbejdere om vigtigheden af bæredygtighed i hverdagsbeslutninger.

Kontinuerlig proces

Vores arbejde stopper ikke her. Hver dag stræber vi efter at forbedre vores praksis, styrke vores miljømæssige ansvar og levere løsninger, der ikke kun møder, men overgår branchestandarderne. Vi inviterer dig til at læse vores fulde ESG-rapport her, og deltage i vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid. Sammen kan vi gøre en reel forskel for vores planet.

0
    0
    Din kurv